Nedostatek peněz na režie

Nedostatek peněz na režie může mít více příčin:

  • zřizovatel poskytuje nižší dotaci, než odpovídá reálné potřebě
  • ředitel školy odčerpává část režijních prostředků k jiným účelům
  • jídelna má ztížené podmínky, které vyšší potřebu peněz vyvolávají
  • z režijních peněz se hradí i jiné než režijní výdaje
  • jídelna vynakládá některé prostředky neefektivně

 

Jako první je třeba zjistit skutečnou příčinu nedostatku peněz:

Přiměřenost režijních výdajů můžete velmi rychle orientačně prověřit nástrojem Ekonomický miniaudit.

V internetové aplikaci na adrese http://miniaudit.visplzen.cz/ zjistíte, jaké jsou skutečné režijní výdaje na jedno jídlo. Získáte také srovnání s ostatními obdobně velkými jídelnami.

Výsledkem miniauditu případně podrobného Auditu ekonomiky ŠJ je buď zjištění, že dotace je odpovídající a jídelna si musí nějak pomoci sama, nebo získání jasných argumentů pro zřizovatele k navýšení dotace. Podrobný audit pomůže najít konkrétní položky, kde lze režijní výdaje snížit (ušetřit, nebo převést na jiný druh výdajů).

 

Když známe příčinu:

V některých případech můžeme pomoci režijní náklady snížit. Pomocí služby Preventivní návštěva a bezpečnostní audit informačího systému prověříme provozování Vašeho informačního systému z hlediska dodržování konkrétních zásad, které prokazatelně vedou k úsporám zejména v oblasti nákladů na servis, spotřební materiál, atd...

Krátkodobě můžeme snížit režijní náklady na informační systém upřednostněním jeho pronájmu před koupí.

 

Další možnosti jak získat pro jídelnu nové prostředky - vlastní aktivitou:

 

 

Nedostatek peněz na režie Vám pomáhají řešit tyto produkty VIS nebo partneři podporovaní VIS:

Ekonomický miniaudit

Audit ekonomiky jídelny, Bezpečnostní audit informačního systému

Pronájem techniky

Manažerské minimum vedoucí ŠJ

Seminář Jak rozšířit doplňkovou činnost a získat nové strávníky

Informační portál www.jidelny.cz

Asociace společného stravování, z.s.

Elektronické miniseriály

 

Prakticky vždy platí, že nalezené roční úspory nebo nové zdroje jsou vyšší, než částka zaplacená za jejich nalezení. Naše služby Vám ušetří Vaše peníze.

Pokud jste využili všech možností a přesto jste nenašli řešení pro Vaše starosti s nedostatkem prostředků na režie, zavolejte nám nebo napište.

Jsme zde proto, abychom pro Vás něco vymysleli. "Neřešitelné" problémy nás opravdu zajímají. Pokusíme se Vám pomoci individuálním poradenstvím. Produkty i poradenství něco stojí, ale nemáte co ztratit.

Napište nám

Máte-li problém, připomínku, dotaz či zajímavou zkušenost s řízením ŠJ, nenechávejte si ji pro sebe.
Podělte se o ni s námi