Nedostatek peněz na mzdy

Nedostatek peněz na mzdy může mít více příčin:

  • kraj poskytuje nižší dotaci, než odpovídá reálné potřebě
  • ředitel školy odčerpává část mzdových prostředků k jiným účelům (pro výuku)
  • jídelna má ztížené podmínky, které vyšší potřebu mezd vyvolávají
  • jídelna má nízkou produktivitu - příliš mnoho pracovníků

 

Jako první je třeba zjistit skutečnou příčinu nedostatku peněz

Přiměřenost mzdových výdajů můžete velmi rychle orientačně prověřit nástrojem Ekonomický miniaudit.

V internetové aplikaci zjistíte, jaké jsou skutečné mzdové náklady na jedno jídlo. Získáte také srovnání s ostatními obdobně velkými jídelnami.

Výsledkem miniauditu případně podrobného Auditu ekonomiky jídelny je buď zjištění, že dotace na mzdy je odpovídající a jídelna si musí nějak pomoci sama, nebo jasné argumenty pro kraj k navýšení dotace.

Když známe příčinu, můžeme v některých případech pomoci mzdové náklady snížit. Podrobný Audit ekonomiky jídelny a Personální audit pomůže najít konkrétní zdroje neefektivit i možná řešení, jak snížit objem nutné práce při výrobě jídel.

K úspoře pracnosti značným způsobem může přispět i správně zavedený informační systém školní jídelny. Nesmíme přitom podcenit ani Školení uživatelů informačního systému. S dobře zavedeným a proškoleným informačním systémem lze na větších jídelnách ušetřit přibližně jednu pracovní sílu.

Někdy můžeme mzdové prostředky ušetřit i tím, že některou činnost, dosud vykonávanou vlastními pracovníky, vyřešíme nákupem od externí firmy (např. vedení účetnictví, správa počítače, atd.) - samozřejmě jen v případě, že máme dostatek režijních prostředků. Obdobně můžeme přiměřeným užíváním polotovarů snížit pracnost výroby jídel a opět tak ušetřit část pracovní síly.

 

Další možností je získat pro jídelnu nové mzdové prostředky vlastní aktivitou

  • Pokud budete potřebovat o výši dotace nebo o doplňkové činnosti jednat se zřizovatelem, cenné praktické zkušenosti Vám přinese seminář Manažerské minimum vedoucí ŠJ. Tam Vás naučíme využívat jednoduchých zásad a pravidel, s jejichž pomocí výrazně zvýšíte svoji šanci na úspěch při jakémkoliv vyjednávání  a prosazování svých cílů. Také se tam dozvíte, jak lépe zorganizovat práci a ušetřit na úvazcích. Seminář obsahuje i část Jak rozšířit doplňkovou činnost a získat nové strávníky.
  • Některé rady a náměty obdržíte zcela zdarma na informačním portálu jidelny.cz.
  • Oporou Vám může být i námi podporovaný zájmový spolek ASPOS.
  • Tipy pro rozšíření doplňkové činnosti či získání nových stráníků najdete také v elektronických miniseriálech, které můžete odebírat také zcela zdarma.

 

 

Nedostatek peněz na mzdy Vám pomáhají řešit tyto produkty VIS nebo partneři podporovaní VIS

Ekonomický miniaudit

Audit ekonomiky jídelny, Personální audit

Informační systém školní jídelny

Školení uživatelů informačního systému

Manažerské minimum vedoucí ŠJ

Jak rozšířit doplňkovou činnost a získat nové strávníky

Informační portál www.jidelny.cz

Asociace společného stravování

Elektronické miniseriály

 

Pokud jste využili všech možností a přesto nenašli cestu, jak na to,  zavolejte nám nebo napište. Jsme zde proto, abychom pro Vás něco vymysleli. "Neřešitelné" problémy nás opravdu zajímají. Pokusíme se Vám pomoci individuálním poradenstvím.

Produkty i poradenství něco stojí, ale zbaví Vás starostí a ušetří Váš čas. Prakticky vždy platí, že časové úspory z doporučených změn jsou vyšší, než částka zaplacená za jejich nalezení. Naše služby Vám ušetří Vaše peníze.

Napište nám

Máte-li problém, připomínku, dotaz či zajímavou zkušenost s řízením ŠJ, nenechávejte si ji pro sebe.
Podělte se o ni s námi