Potíže s ovládáním SW, nevyhovující programy

Nejste spokojeni s Vaším software? Nerozumíte mu? Platíte velké peníze a nevidíte úspory?
Váš dodavatel na Vás nemá čas?

 

Ať už máte software VIS nebo software od jiného dodavatele, do podobných problémů se můžete dostat. Někdy proto, že jste si software špatně zvolili, že je opravdu složitý, drahý a nepřináší příslušné úspory, že je dodavatel neochotný.

Může to být ale také tak, že Vám jen chybí nějaká dodatečná informace, doplňující produkt, služba, a vše může být najednou jinak.

Proto vždy, když jste nespokojeni, kontaktujte nejprve svého dodavatele, všechny výhrady mu otevřeně řekněte a žádejte konkrétní návrhy na jejich řešení. Teprve když neuspějete, je vhodné začít uvažovat o výměně dodavatele informačního systému.

To doporučujeme provést velmi obezřetně, abyste nešlápli, jak se říká, z bláta do louže. Vždy totiž půjde o velkou investici.

 

Pokud se obrátíte na firmu VIS, určitě nám pravdivě řekněte o všech potížích s předchozím řešením. To nám ještě před uzavřením dohody umožní prověřit, zda Vám naše řešení opravdu pomůže. Někdy je výsledkem těchto prvotních jednání naše doporučení zůstat po nějakou dobu u původního dodavatele a hledat jiné cesty, jak problémy řešit. Ani Software VIS totiž sám o sobě nezaručí, že budete spokojeni.

 

K opravdu bezpečnému a efektivnímu zavedení software je dobré využít celý komplex našich služeb nejlépe v uvedeném pořadí:

  • prvotní Miniaudity a audity k prověření výchozího stavu jídelny a klíčových problémů
  • účast na semináři Manažerské minimum vedoucí ŠJ a zavedení získaných poznatků do praxe jídelny
  • úvodní analýza nasazení informačního systému VIS v konkrétních podmínkách jídelny vč. rozboru plánovaných přínosů a nákladů
  • dodávka informačního systému
  • řádné prvotní proškolení obsluhy
  • vyhodnocení efektivity dodaného řešení
  • zajištění následných školení, servisní podpory a aktualizace software

 

Takto komplexně pojatá dodávka bude na počátku určitě dražší oproti pouhému zakoupení software nebo informačního systému, ale dlouhodobě se Vám určitě vyplatí. Informační systém jídelny, výdej a objednávání stravy kartou nebo čipem, objednávání po internetu a další moderní informační nástroje VIS při správném zavedení a řádném zaškolení přinášejí zcela zásadní úspory času a peněz.

Ve finančním vyjádření lze říci, že jedna koruna investovaná do informačního systému přinese nejméně pět korun úspor. Nutnou podmínkou je ale profesionální zavedení.

Naše firma Vám toto zajistí celým komplexem produktů a služeb od prvotních auditů, manažerských školení, přes vlastní dodávku informačního systému a jeho důkladné proškolení až po následný servis a další rozvoj.

Podívejte se na důvody, proč vybrat řešení VIS.

 

Spokojenost a efektivitu při používání Software Vám pomohou zajistit tyto produkty VIS:

 Ekonomický miniaudit

 Audit ekonomiky jídelny

 Manažerské minimum vedoucí ŠJ

 Výdej stravy na karty a čipy

Objednávání stravy na karty a čipy

Objednávání po internetu

Školení uživatelů informačního systému

Informační systém školní jídelny

 

Pokud jste využili doporučené postupy a přesto náklady a přínosy systému neodpovídají Vašim představám, zavolejte nám nebo napište. Jsme zde proto, abychom pro Vás něco vymysleli. "Neřešitelné" problémy nás opravdu zajímají. Náklady Vám zpravidla nesnížíme, ale umíme provést takové změny, abyste dosáhli opravdu významných úspor.

Prakticky vždy platí, že časové nebo finanční úspory z našich doporučení a produktů jsou vyšší, než je zaplacená částka. Naše služby Vám ušetří Vaše peníze.

 

Proto také dejte pozor na výběrová řízení podle ceny. U dodávky informačního systému není až tak důležitá prvotní cena dodávky. Mnohem důležitější je rozsah skutečných úspor touto dodávkou dosažených.

To proto, že alespoň u firmy VIS jsou roční úspory nejméně pětinásobkem ročních nákladů, do kterých jsou samozřejmě započteny i náklady pořizovací. A naše firma je schopna Vám tyto úspory smluvně garantovat, takže nic neriskujete.

Napište nám

Máte-li problém, připomínku, dotaz či zajímavou zkušenost s řízením ŠJ, nenechávejte si ji pro sebe.
Podělte se o ni s námi