... Tady jste doma

Ptáte se - školní jídelny v době koronavirové

15.10.2020 2705
Přinášíme Vám odpovědi na nejčastější otázky týkající se současné situace. Veškeré odpovědi jsou získány z aplikace Tým Expertů.
Nové a aktualizované odpovědi nejen na téma provozu šj během nouzového stavu najdete právě v aplikaci Tým Expertů. 
Zaregistrujte se a získejte přístup do aplikace.
 

Provoz školních jídelen není zakázán, ale se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

Především se jedná o: 

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry)
  • a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). 

Přítomnost strávníku z řad zaměstnanců a těch, kteří odebírají školní stravování (děti, žáci), není v provozovně zakázána. 
Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října stejnými pravidly jako provoz restaurací. Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. K upřesnění hygienického provozu školních jídelen dle manuálu dodáváme, že realizaci doporučení na umývání nádobí horkou vodou (60 °C respektive 85 °C) je nutné vyhodnotit dle místních podmínek. Není nutné zvlášť ohřívat horkou vodu a dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou zajišťovanou v rámci vodovodního řadu. 

 

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem 

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. 

Dle informací MŠMT ze dne 13.10.2020 :

"Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu i dětem, které se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti mají možnost dle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k dětem a zaměstnancům považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené v snesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb: rozestupy 1,5 m mezi jednotlivým stoly, max. 4 osoby u stolu Současně nemůže být ve školní jídelně více osob než je míst k sezení. Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou."

 

 

1. Stravování dětí příslušníků IZS

Jak to funguje a je stravování těchto strávníků zdarma?

Jsou zřízeny místa, kde je povoleno, aby se škola starala o děti těchto příslušníků. Jídelny na jaře od nich klasicky vybíraly stravné, tak jak když chodí do školy a ostatní náklady slíbil uhradit kraj (dodnes ještě nebylo na mnoha místech zasláno). Pokud jsou to děti z jiných míst, než zřizovatel jídelny, tak režie nedoplácí a právě se pak žádá po kraji apod. 


2. Stravování dětí z jiných škol, kde se nevaří?

Z logiky věci vyplývá, že se nemají děti shromažďovat ve škole, tedy ani ve školní jídelně; pokud přijdou do jídelny, tak jak se budou objednávat předem nebo si budou objednané obědy odhlašovat? Kolik toho tedy vařit? Kdo bude hlídat dodržování rozestupů?

Domluvit se se zřizovatelem, v případě jiného zřizovatele domluvit i to, zda účtovat obci, ze které dítě je a navštěvuje tamní jídelnu běžně, věcné náklady. 


3. Musí, může nebo nemusí jídelna poskytovat dětem stravování (může zavřít jídelnu, když je malý zájem nebo neni schopna doržet hygienická opatření)?

V tomto případě je opět důležité domluvit se se zřizovatelem, ale pokud nebrání významné podmínky (nemoci zaměstnanců) mělo by se nadále stravovat.

 

4. Provoz školní jídelny a stravování v případě, že je personál školní jídelny v karanténě 

Primárně by měl ředitel zajistit, aby byl žákům v rámci hmotného zabezpečení poskytován „dotovaný“ oběd (zajistit chod školní jídelny náhradním personálem atd.). Může však nastat situace, kdy ředitel není z objektivních důvodů schopen zajistit chod školní jídelny s ohledem na personální a technické možnosti a také s ohledem na to, že je stále nutné dbát na protiepidemická opatření. V tom případě doporučujeme, aby ředitel ve spolupráci se zřizovatelem poskytoval žákům oběd alternativním způsobem. Jako nejvhodnější se jeví to, aby přípravu obědu zajistila jiná školní jídelna např. do krabiček. Takto zajištěné obědy žáci konzumovali např. ve třídách či jídelně, pokud by bylo možné zajistit zvýšená hygienická opatření. V případě, že se nepodaří žákům zajistit teplý oběd, je možné zajistit obědy ve formě studených balíčků (to však až v nejkrajnějším případě). Na okraj uvádíme, že žáci mají za každé z uvedených situací nárok na oběd za „dotovanou“ cenu.