... Tady jste doma

Nejčastěji kladené otázky spojené s KRABIČKOVÁNÍM

01.04.2020 869
Často se nás ptáte, jak začít, co je vše potřeba zařídit, kde získáte informace a kdo Vám se vším pomůže. Proto jsme pro Vás vytvořili tuto databázi nejčastějších dotazů, kterou neustále aktualizujeme.

 

KRABIČKY A BALENÍ STRAVY

Kde seženu krabičky?
Krabičky seženete ve specializovaných internetových obchodech. V současné době je jednorázových obalů dostatek.

Kdo bude platit jednorázové obaly?
V tomto případě je několik možností. Ta nejméně pravděpodobná je, že je strávníkům účtovat nebudete a krabičky tak půjdou za Vámi. V provozech, kde již krabičkují, často zaplatil krabičky zřizovatel - zkuste se spolu domluvit. Krabičky ale můžete naúčtovat strávníkům a ti si je zaplatí společně s jídlem - máte-li program, toto se v něm dá jednoduše vyřešit.

Děti platí pouze cenu potravin, kdo tedy bude platit obaly jim?
Podle prohlášení MŠMT nemají děti po dobu karantény nárok na dotovanou stravu. Platba za krabičky se bude tedy řídit stejnými pravidly jako u cizích strávníků.

Jaké krabičky použít?
Jednorázové obaly určené pro potraviny. Jiné obaly nejsou přípustné.

Mohu vydávat jídlo do jídlonosičů, které si strávník přinese?
Z hygienických důvodů tuto variantu výslovně nedoporučujeme. V některých krajích ČR je výdej do vlastních obalů dokonce zakázán.

Mohu vydávat jídlo do jídlonosičů, které vlastní kuchyně a strávníkům je půjčuje?
Z hygienických důvodů tuto variantu výslovně nedoporučujeme.

 

DISTRIBUCE - ROZVOZ ČI VÝDEJ "U OKÉNKA"
Rozvoz

K rozvozu a přepravě pokrmů by se měly používat jen k tomu vyčleněné a vhodně upravené dopravní prostředky a přepravní prostory s omyvatelnou a dezinfikovatelnou ložnou plochou, které chrání pokrmy před narušením jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti, jakož i před nepříznivými klimatickými vlivy.
Pokud jsou vybaveny zařízením pro udržení stanovené teploty, nebo alespoň termoizolací ložné plochy, tím lépe. „Hygienické podvědomí“ provozovatelů pečovatelských služeb je již na takové výši, že asi není třeba tuto otázku dále rozebírat. Je přirozené že dopravní prostředky se musí pravidelně čistit i desinfikovat.
(zdroj: https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=688)

Kolik jídel najednou se doporučuje rozvážet?
Praxe ukázala, že maximální počet jídel, který je možno v jednom autě rozvézt tak, aby se dostalo jídlo ke spotřebiteli v přiměřené lhůtě, je okolo 50. Jde o to, aby i první i poslední klient dostal jídlo v době, která je pro oběd přiměřená. Výše uvedený počet je právě ten maximální počet, který je v městských podmínkách možno rozvézt v době okolo 3 - 4 hodin. Toto číslo je ale platné za předpokladu, že máme auto vybavené pro rozvoz stravy. Pokud stravu rozváží dobrovolníci, jídlo se doporučuje distribuovat po jednotkách.

Musí mít auto na rozvoz vlastní HACCP?
Ano, i doprava pokrmů musí být řešena v rámci systému HACCP. Pokud rozvoz zajišťuje sám výrobce pokrmů, buď problematiku dopravy - rozvozu zapracuje do dokumentace HACCP, kterou má zpracovanou na vlastní výrobu a výdej na místě; nebo si na dopravu - rozvoz zpracuje samostatný systém HACCP. Pokud je doprava - rozvoz pokrmů zajišťována smluvním subjektem, problematiku systému HACCP řeší smluvní subjekt (dopravce) - je dobré na toto dopravce upozornit (ne každý je znalý věci).

Může stravu rozvážet rodinný příslušník? A můžu mu platit? Musím ho zaměstnat?
Zaměstnat můžete kohokoliv, ale získat peníze na rozvoz cizím strávníkům musíte získat z doplňkové činnosti.

Více se dočtete i v tomto článku.

 

Výdej u okénka

V praxi je nutno zvážit a vyzkoušet organizaci výdeje stravy - ke strávníkovi se pokrm musí dostat v přiměřené lhůtě (je třeba dodržet lhůtu od dohotovení do předání strávníkovi) a při stanovené teplotě (pozn.: vyplývá ze systému HACCP). Např. teplé pokrmy se vydávají tak, aby se dostaly ke strávníkovi za teploty min. +60 °C (teplým pokrmem se dle vyhlášky rozumí potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy).

Jak zařídit, aby se u výdejního okénka netvořily fronty?
Například umístěním cedule, která bude oddělovat prostor mezi okénkem a ostatními strávníky. Je to stejné, jako například v bance, kde máte ceduli "přistupujte jednotlivě". Také můžete využít více cedulí a vymezit tak více bezpečnostních "zón".

Jak má vypadat prostor pro výdej, aby byla eliminována nákaza.
V první řadě je nutné zamezit srocování lidí a výdejní místo průběžně dezinfikovat. Při výdeji používat hygienické ochranné pomůcky - jednorázové rukavice a ochranu dýchacích cest. Máte-li možnost, je vhodné mezi Vás a strávníka umístit plexisklo, které výrazně zamezí kontaktu.

 

Hygiena

Dělají se testy na COvid-19 nebo i jiné testy zaměstnancům?
V rámci současných opatření není stanovena povinnost preventivně testovat pracovníky potravinářských provozů před zahájením práce na koronavirus. Kařdý provoz si musí nastavit svá pravidla (hygienická optaření, zdravotní stav apod.) a seznámit s nimi pracovníky.

Kdo garantuje zdravotní nezávadnost pokrmů?
Za zdravotní nezávadnost odpovídá výrobce pokrmů.

 

Ekonomika

EET - platí i v tomto případě pro školy vyjímka?
Příspěvkových organizací se EET netýká (tedy ani většiny škol).

Musím udělat nové kalkulace?
Ano, pro stravování cizích strávníků v době uzavření škol je velmi vhodné mít důkladně prověřenou kalkulaci cen. Kalkulace za Vás jednoduše vypracuje aplikace www.kacka.adelis.cz.

Jaké jsou s krabičkováním spojené investice?
Záleží na zvoleném řešení. Minimální náklad bude v případě výdeje teplé stravy do polystyrénových obalů.

Jaké jsou možnosti financování potřebného zařízení, jako jsou například zatavovací stroj či šokér?
Stejné, jako u jiné investice. Pokud nemáte vlastní fondy, může pomoci zřizovatel. Můžete také zkusit oslovit přímo společnosti, které tyto stroje vyrábějí nebo distribuují, některé z nich by Vám je mohly půjčit.

 

Organizační otázky

Chci krabičkovat, ale nechci nebo nemůžu mít doplňkovou činnost, co s tím? Musím mít zřízenou doplňkovou činnost?
Bohužel, cizí strávníky lze stravovat pouze na základě povolené doplňkové činnosti. Bez zřízení doplňkové činnosti tedy krabičkovat nemůžete.

Musí mi krabičkování povolit zřizovatel?
Nemusí. Nesmí to zakázat :) Pokud už jídelna má doplňkovou činnost, může o tom rozhodnout sama.

Kdo přebírá zodpovědnost za strávníka (dítě) za úraz cestou pro jídlo do jídelny v případdě, že stát schválí domácí výuku jako školní vzdělávání.
Za žáka při domácí výuce zodpovídá rodič.

Jaký bude benefit pro kuchařky, aby šly vařit, když se de facto vystavují riziku nákazy.
Vařením pro cizí strávníky získají do mezd další prostředky - tj. jejich mzda by měla být vyšší.

Jak to bude s dietami?
Jako nyní - můžete je vařit a nemusíte. Je to na vás.

Musím krabičkování úvést i v řádu jídelny?
Musíte upravit HACCP.