... Tady jste doma

Hygienické pokyny MŠMT k návratu do škol a školek

04.05.2020 1211

Ministerstvo školství a tělovýchovy vydalo manuály pro MŠ, ZŠ a SŠ, ve kterých najdete informace k obnovení provozů a harmonogram uvolňování současných opatření.

 

V pondělí 11.května budou moci do škol začít docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Dále bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria.  Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Od 11. května se budou moci vrátit studenti všech ročníků vysokých škol, také ve skupinách max. 15 osob. Toto omezení počtu se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi.

Od 11. května bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách max. 15 osob.

Obnovena bude k 11. květnu také činnost středisek volného času (skupiny max. 15 osob), prezenční výuka na školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech a rovněž ve školách při zdravotnických zařízeních. Obnoví se také činnost školských poradenských zařízení.

Otevření školních jídelen bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.

 

 

A jaká opatření se týkají školních jídelen? 

Podrobné informace se dočtete na stránkách MŠMT, které vydalo pokyny pro MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, ve kterých se mimo jiné dočtete i o provozu školních jídelen.

Tyto informace pro Vás také přehledně shrnula Asociace společného stravování (ASPOS) a rozdělila dle typu školního zařízení. Článek od ASPOSu je Vám k dispozici pod tímto odkazem.

Zdroj: MŠMT