Soukromá firma chce převzít naši jídelnu - krizový plán

Základní rada - nepropadejte panice a beznaději - každá situace má řešení.


Získejte přehled o stavu Vaší jídelny, zejména si připravte tyto údaje za skončený rok:

 • počty jídel v hlavní činnosti
 • počty jídel v doplňkové činnosti
 • dotace na mzdy hlavní činnosti
 • další mzdové prostředky z doplňkové činnosti
 • dotace na provoz
 • další příspěvek na provoz z doplňkové činnosti
 • co nejpřesnější kalkulace všech provozních nákladů na 1 jídlo

 

Připravte si tyto další údaje pro Miniaudit:

 • celkové náklady ŠJ
 • náklady na mzdy a odvody
 • náklady na potraviny hlavní činnosti
 • náklady na potraviny v doplňkové činnosti kromě bufetu
 • náklady na potraviny v bufetu
 • tržby v bufetu
 • přepočtený počet pracovníků jídelny
 • finanční norma pro dospělého strávníka
 • mzdová režie/1jídlo
 • věcná režie/1jídlo
 • plná cena jídla pro cizího strávníka

 

Získejte srovnání Vaší jídelny s ostatními obdobně velkými jídelnami využitím aplikace Miniaudit.

Zjistěte, co chtějí Vaši strávníci, co jim chybí, čeho si naopak cení.

Zvažte, jaké změny jste sami schopni na jídelně provést a jak se to projeví na ceně jednoho jídla (především zvýšení režijních nákladů).

Připravte alternativní řešení - modernizaci jídelny svépomocí (nákup zařízení, změna stavebního uspořádání, změna organizace práce, zřízení bufetu, atd.).

Seznamte s Vašimi záměry svého ředitele a zřizovatele (jen rámcově, detaily realizace mu dopředu neprozrazujte).

Zjistěte, jaké záměry má ředitel a zřizovatel, a snažte se jim přizpůsobit.

Získejte spřízněného zastupitele obce a záměry zřizovatele si ověřte.

Se svými záměry seznamujte i rodiče, podrobně je informujte o kvalitě školního stravování, udržujte s nimi dobrý vztah.

 

Toto vše je vhodné mít připraveno již předem, nečekejte, až Vám bude někdo chtít jídelnu vzít.

 

Pokud výše uvedené body připraveny nemáte, proveďte je co nejrychleji. Zároveň si připravte seriózní vysvětlení, proč s vlastní iniciativou přicházíte až nyní, kdy předkládá nabídku na modernizaci ŠJ někdo jiný zvenku.


Další kroky má smysl provést až v okamžiku, kdy zjistíte konkrétní zájem o Vaši jídelnu. Tento zájem často objevíte na poslední chvíli, protože přípravné kroky zájemce utajuje. Proto je třeba jednat velmi rychle:

 • zjistěte, která firma usiluje o převzetí
 • zjistěte o ní co nejvíce informací
 • vypátrejte, kdo ze zastupitelů firmu protlačuje a kdo je proti
 • ověřte, zda se jedná s jediným zájemcem, nebo zda probíhá výběrové řízení, zjistěte termíny
 • vyhledejte ve svém okolí další vlivné lidi z řad učitelů, rodičů, zastupitelů, dodavatelů, odběratelů, dalších ŠJ a požádejte je o pomoc a radu
 • vyhledejte aktuální informace na www.radcejidelny.cz
 • žádejte obec (starostu) o jasné informace o jejich záměru - máte na ně právo jako občan i jako zaměstnanec
 • volejte do VIS Plzeň a žádejte o pomoc - co nejdříve!


Pokud nám pošlete popis Vaší situace dle výše uvedených bodů a další související informace, pomůžeme Vám situaci zachránit. Využijeme všech aktuálních informací a poradíme Vám další účinný postup, pošleme Vám další materiály a argumenty. Umíme hledat řešení i ve zdánlivě bezvýchodné situaci.

Pokud ještě nejste v uvedené krizové situaci, pamatujte, že štěstí přeje připraveným. Proto na nic nečekejte a preventivně udělejte úvodní kroky z tohoto materiálu. Inspirujte se i zde. Nevymlouvejte se, že stejně nejsou peníze. Zajděte za ředitelem a nebo zřizovatelem a představte mu Váš plán na zvelebení jídelny a zkonzultujte ho s ním. Rozjeďte nebo rozšiřte doplňkovou činnost. Aktivně se zapojte do tvorby koncepce dalšího rozvoje Vaší jídelny.

 

Pokud to neuděláte Vy, možná s takovou iniciativou přijde někdo jiný...

Napište nám

Máte-li problém, připomínku, dotaz či zajímavou zkušenost s řízením ŠJ, nenechávejte si ji pro sebe.
Podělte se o ni s námi