Jak předem preventivně ochránit svoji školní jídelnu
před převzetím jiným provozovatelem

Zde najdete heslovitý, ale poměrně podrobný a hlavně velmi účinný návod, jak se preventivně předem chránit zvláště v době, kdy žádné akutní nebezpečí nehrozí a nebo o něm nevíme.

 

Žijeme v kapitalistické společnosti:

 • zvolili jsme si demokracii před totalitou
 • mnoho subjektů vzájemně soupeří o úspěch
 • někteří používají nefér metody - na hraně či za hranou zákona nebo morálky
 • chceme-li uspět, musíme bojovat
 • žádná pozice, které jsme dosáhli, není dlouhodobě jistá

 

Kdo může ohrozit naši jídelnu nebo naší pozici

 • kterýkoliv občan, který by se rád stal vedoucím nebo ředitelem školní jídelny
 • starosta nebo zastupitel, který chce na Vaši pozici protlačit svého známého
 • firma, provozující gastronomická zařízení
 • hospodský, který by rád provozoval i jídelnu
 • jiná ambiciózní ředitelka jídelny, která chce ostatní ŠJ v obci získat pod sebe

 

Výchozí situace z praxe:

 • ŠJ potřebuje brzkou opravu nebo modernizaci za 1 mil. Kč
 • obec ani škola nemají volné prostředky
 • vedoucí ŠJ má strach, jak se k tomu postaví ředitel a obec, zda nezačnou uvažovat o pronájmu soukromé firmě
 • soukromá firma již dělala prezentace v okolních městech a dá se čekat, že brzy osloví i naši obec
 • slyšeli jsme a četli mnoho negativ o praktikách některých soukromých firem
 • máme svoji práci rádi, chceme ji dále dělat, ale nechceme se podřídit diktátu a honbě za ziskem soukromé firmy

 

Co s tím? Často jsme svědky podobných postojů:

 • já jsem moc malý pán, já s tím těžko něco udělám
 • na radnici si stejně upečou, co chtějí, a nás se ptát nebudou
 • je lepší držet hubu a krok, jinak mne vyhodí
 • pořád nám zkracují úvazky, berou osobní hodnocení, omezují investice
 • nemá to cenu, školní stravování stejně skončí

 

Kdo tedy nejvíce rozhoduje o budoucnosti Vaší ŠJ?

Je to ředitel školy, starosta, parlament, nebo soukromá firma se svojí lákavou nabídkou?

 

NE, JSTE TO VY! 

 

Nejvíce můžete Vaši školní jídelnu poškodit právě tím, že přijmete výše uvedené postoje a budete pouze vyčkávat, co přijde. O tom, zda je přijmete, nebo ne, rozhodujete pouze Vy a nikdo jiný nemůže Vaše rozhodnutí změnit. Vy sami se můžete rozhodnout, že zaujmete postoj trochu jiný, že si začnete pokládat následující otázky a hledat řešení:

 • Jsem malý pán, moje možnosti jsou omezené. Co tedy mohu se svými možnostmi udělat, abych svoji jídelnu udržel a upevnil její postavení? Jak mohu své možnosti rozšířit?
 • Na  radnici si dělají co chtějí a nikoho se neptají. Co tedy mohu udělat já, abych toto jejich rozhodování mohl účinně ovlivňovat?
 • Mám strach o své místo. Co mohu udělat, abych  se tohoto strachu zbavil, abych se nebál aktivně jednat?
 • Financování jídelen se zhoršuje. Čím mohu já finanční situaci své jídelny zlepšit?
 • Občas slyším, že školní stravování v dnešní podobě skončí. Co mohu udělat já, aby změny ve školním stravování byly pozitivní?

 

Ke každé z těchto otázek existuje celá řada praktických odpovědí. Už tím, že si je začnete pokládat, jste zahájili obrovskou změnu sami na sobě. Nic nemůže ovlivnit Váš život, Vaše okolí a Vaši jídelnu více než změna Vašich postojů. Pokládejte si tedy sami výše uvedené otázky a hledejte odpovědi ve Vašich konkrétních podmínkách.

Obecný návod, jeden jediný dokonalý postup neexistuje. V dalším textu najdete některé náměty a inspiraci pro Vaše vlastní hledání:

 • Něco budete moci uplatnit hned - tak to udělejte.
 • Něco bude třeba trochu pozměnit - tak to změňte.
 • Něco nepůjde ve Vašich podmínkách použít vůbec - tak vymyslete něco jiného.

 

Všimněte si, že všechny otázky se týkají Vás. Neptejte se, co by měl udělat ředitel, starosta, parlament nebo vláda - ti si opravdu udělají to, co chtějí oni. A bylo to tak vždycky, tak se s tím smiřme. Všichni opravdu úspěšní lidé dosáhli úspěchu právě proto, že se ptali, co mohou oni ovlivnit, a pak to také ovlivňovali - a tak šli pořád za svým cílem, až ho dosáhli.

Udělejte tedy ten první krok a staňte se také úspěšným člověkem - stanovte si cíl, uvědomte si svůj vliv a začněte ho využívat a rozšiřovat směrem k Vašemu cíli. 

 

Dále následují možné odpovědi na výše uvedené otázky (pro Vaši inspiraci):

Co mohu se svými možnostmi udělat, abych svoji jídelnu udržel a upevnil její postavení?

 • zjistím stav své jídelny v porovnání s ostatními jídelnami v ČR - dobře lze k tomu využít nástroj Miniaudit
 • zjistím, co pozitivního se mohu naučit od soukromých firem
 • zeptám se strávníků a jejich rodičů, co by si nejvíce přáli změnit - s profesionálním dotazníkem poradíme
 • zeptám se na názor ředitele, ev. i starosty
 • společně s pracovníky ŠJ vytvořím plán změn v těch oblastech,  kde zaostáváme za průměrem - jak plán sestavit a naučit se ho realizovat učíme na Manažerském školení
 • každý týden zavedu ve své jídelně jednu drobnou finančně nenáročnou novinku, změnu, velkou změnu za 1 měsíc
 • o výsledku každé změny budu vždy informovat ředitele, budu ho žádat o pochvalu a uznání pro své spolupracovníky
 • občas se zeptám ředitele nebo starosty, zda by se pro některou z finančně náročnějších změn nenašly peníze (ale nenaléhám!)
 • jednou za 2 měsíce informuji o změnách starostu a nebo alespoň některé členy zastupitelstva
 • jednou za 1/2 roku napíšu o jídelně krátký článek do místních novin
 • jakmile získám jistotu, že umím drobné i větší změny postupně realizovat,zveřejním celý svůj plán řediteli, starostovi, rodičům

 

Jak mohu své možnosti rozšířit:

 • zúčastním se týdenního školení Manažerské minimum vedoucí školní jídelny
 • na základě doporučených postupů začnu pravidelně jednat s ředitelem, starostou, rodiči, učiteli a strávníky
 • trvale budu mít připraveny náměty co změnit, nakoupit, až jednou zbydou nějaké peníze
 • stanu se členem zájmového spolku ASPOS 
 • začnu aktivně získávat nové poznatky od svých zkušenějších kolegyň
 • využiji každou příležitost k rozšíření svých znalostí (např. účast na seminářích ASPOS, atd.)
 • začnu dělat i to, do čeho se mi nechce, z čeho mám obavy

 

Co mohu udělat já, abych rozhodování obce mohl účinně ovlivňovat?

 • vyhledám známé zastupitele obce a navážu s nimi kontakt, budu je informovat o dění v ŠJ i o dalších plánech
 • založím s dalšími vedoucími ŠJ vlastní skupinu spolku ASPOS v našem městě a stanovíme si vlastní představu o dalším
 • rozvoji školního stravování ve městě - s tvorbou dokumentu pomůžeme
 • jménem občanského sdružení začnu jednat se starostou
 • pokusím se prosadit naši koncepci v rámci záměrů obce

 

Co mohu udělat, abych se zbavil strachu ze ztráty zaměstnání, abych se nebál aktivně jednat?

 • pokud realizuji polovinu předchozích bodů, tak již s velkou pravděpodobností žádný strach mít nebudu
 • krátce si představím nejhorší možnou situaci, která může nastat a promyslím si (písemně) řešení
 • každá situace má řešení a jeho znalost mne uklidní
 • pomůže mi i účast na školení Manažerské minimum vedoucí školní jídelny 

 

Čím mohu já finanční situaci své jídelny zlepšit?

 

Co mohu udělat já, aby změny ve školním stravování byly pozitivní?

 • ukážu na své jídelně, jak může školní stravování vypadat - poradíme, jak se stát vzorovou jídelnou
 • pomohu sdružit vedoucí ŠJ i další pracovníky ŠJ v obci do zájmového spolku ASPOS nebo do jiné obdobné organizace
 • stanu se aktivním členem ASPOS a vybrané záměry začnu sám aktivně prosazovat

 

Jak mi tyto odpovědi pomohou s řešením úvodní situace?

Pokud přijmete a realizujete uvedené odpovědi, tak budete na úvodní situaci velmi dobře připraveni:

 • budete v častém a pravidelném kontaktu s ředitelem, starostou, se zastupiteli, s rodiči
 • všichni uvidí, že Vaši jídelnu rozvíjíte, že dobře rozumíte své práci
 • včas se dozvíte o všech hrozbách, které by se mohly objevit
 • budete respektováni jako odborník, který bude zván ke všem důležitým jednáním o školním stravování
 • sami budete aktivně provádět změny k lepšímu
 • pokud zbyde jako jediný problém ten chybějící milión Kč, tak se na nás obraťte - s tím Vám pomůžeme

 

Chcete si situaci ještě pojistit?

 • na nic nečekejte a vypracujte Vaši alternativu moderní špičkové školní jídelny
 • zpracujte projekt, zjistěte nutné náklady
 • zahrňte do něj vše pozitivní, inspirujte se i u soukromé firmy (mnoho věcí jistě dělají dobře)
 • s projektem Vám pomůžeme
 • žádejte starostu o peníze na realizaci
 • navrhněte i variantu, kdy obec pronajme jídelnu Vám - i s tím Vám pomůžeme
 • zvažte i přechod školní jídelny samostatně do právní subjektivity- nezáleží na tom, zda Váš návrh bude přijat.

Zásadní bude to, že Vaše nabídka bude na obci jako první a bude kvalitní a seriózní. A každá další nabídka jakékoliv soukromé firmy bude muset být porovnávána právě s Vámi vypracovaným projektem. Vždy se najde někdo, kdo se zeptá: Tak na ten kvaliní, zajímavý a pro obec bezpečný projekt vedoucí školní jídelny jsme nepřistoupili - tak proč teď vůbec přemýšlíme o rizikovém projektu soukromé firmy? A pokud o něm chceme přemýšlet, tak znovu zvažme také původní projekt vedoucí školní jídelny a porovnejme, který je lepší.

 

Zdá se Vám to složité, nereálné?

 • je zde 35 konkrétních námětů
 • ani jeden není nepřekonatelný, některé z nich jsou velmi jednoduché
 • vyberte si jen jeden, pro Vás nejjednodušší, bod a ten realizujte
 • každý další týden realizujte jeden další bod, na složitější body si nechte 2 týdny
 • budete-li unaveni, jeden týden vynechte
 • po jednom roce z Vás bude úplně jiný člověk, s novými možnostmi, s úplně jinými výsledky, s jinou jídelnou, s novou chutí do další práce

 

Cesta k úspěchu se skládá z mnoha drobných a nenápadných kroků
- Váš úspěch je ve Vašich rukou, stačí začít teď hned!

Kterým úkolem začnete ještě dnes?

Napište nám

Máte-li problém, připomínku, dotaz či zajímavou zkušenost s řízením ŠJ, nenechávejte si ji pro sebe.
Podělte se o ni s námi